Mnada wa Karafuu.

Nyuma ya mapazia ya biashara kubwa zaidi ya kusafirisha nje viungo duniani kwa wakati huo kulikuwa na shughuli nyingi za kuchambua, kupanga, na kufungasha.

Mauzo ya karibia mazao yote yalifanywa kupitia mnada.